3D Галерия

3D Галерия

Заповядайте на втората ни виртуална изложба: “Пролетно ухание”.

Аромат на цветя, бръмчене на пчели и цъфнали дървета ще ви посрещнат в новата изложба на Школата по изобразително и приложно изкуство. Водопад от цветове – ярки, слънчеви, свежи, нанесени със замах от ръката на малките художници. Възторгът на детската душа от обновяващата пролет е пренесен силно емоционално и експресивно върху белия картон. „Вдъхнете” от този аромат на детския талант.

Разгледайте нашата първа виртуална изложба “Цветен калейдоскоп”.