Обучението в школата е по системи на “Express Рublishing”. Обучението се провежда на малки групи – от 5 до 8 ученици – с цел по-всеобхватно внимание и по добър краен резултат. Занятията се провеждат два пъти седмично по един астрономичен час.