Библиотеката обслужва 12 000 жители на район „Връбница”. Фондът наброява около 10 000 тома книги с богата тематика и разнообразие от всички отрасли на знанието. Информацията, достъпна чрез интернет, е в услуга на всеки читател. Богатият речников фонд е в помощ на хора с различни професионални нива и интереси.