Детска вокална група до 12 години, която открива красотата на песента, а родителите – своите малки таланти. Групата провежда репетиции 2 пъти месечно.