Ръководен от писателя Михаил Заяков, литературният клуб привлича към себе си членове от 7 до 77 годишна възраст с техните произведения. Организират се срещи с писатели и поети, обменят се взаимно поетични мисли и философски идеи. Членовете на клуба участват в различни фестивали и конкурси, а множеството получени награди и грамоти не са във възможност за изброяване.