В школата се приемат деца от петгодишна възраст. Преподавателят е професионалист с дългогодишен опит в работата с деца и подрастващи. Обучението е индивидуално. Занятията се провеждат два пъти седмично по 45 минути, като в тях се включва и занимание по солфеж.