Един оригинален клуб, създаден по програма „Творчество без граници” на Център за култура и дебат”. Това е място, което обогатява представите на всеки – независимо от неговия пол, възраст, етнически произход или социален статус за специфичната култура на различните народи. Всеки може да открие красотата от различните краища на света, претворена в музика, слово и песен.
Изкуството премахва различията и така от руския чай, до източната кухня, хората намират общ корен, обединени от необходимостта да се обичаме.