Заниманията в школата се провеждат веднъж седмично по три астрономични часа. Ръководена е от млад и атрактивен художник с оригинални идеи, оценени чрез многократно получените грамоти и награди от участия в конкурси и изложби както от регионален, така и в национален мащаб.